Menu Close

Teisinė informacija

Nacionaliniai teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IŠVYSTYMO NORMATYVŲ PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS BEI SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL REIKALAVIMŲ NESTACIONARIOMS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS PATVIRTINIMO

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

DĖL GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ PAIEŠKOS, RENGIMO, ATRANKOS, KONSULTAVIMO IR PAGALBOS JIEMS PASLAUGŲ TEIKIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEIMYNŲ ĮSTATYMAS

GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠAS

ATVEJO VADYBOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimai

Dėl Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus

Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo“ pakeitimo

Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Akredituotų socialinės priežiūros paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Dienos socialinės globos paslaugų skyrimo ir teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl pritarimo socialinės globos kainai Kalvarijos socialinių paslaugų centre

Dėl asmeninės pagalbos paslaugų teikimo ir organizavimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašas patvirtinimo

Dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo ir teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl specialiojo transporto paslaugų skyrimo ir teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl vaikus globojančiam asmeniui (šeimai) ir socialiniam (budinčiam) globotojui pagalbos pinigų mokėjimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo

 

Skip to content