Menu Close

Apie mus

Centro misija, vizija, tikslas

Vizija. Nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinio darbo metodus, moderni naujoms iniciatyvoms, patraukli savo infrastruktūra, atvira socialinių paslaugų įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius.

Misija. Teikti kvalifikuotas, kokybiškas socialines paslaugas, siekiant optimalių rezultatų. Įgyvendinti efektyvią socialinių paslaugų teikimo sistemą. Stiprinti socialinius ryšius su visuomene ir išnaudoti visas galimybes, kad paslaugų gavėjai dalyvautų bendruomeniniame gyvenime bei keisti visuomenės požiūrį į socialinį paslaugų gavėją.

Tikslas. Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą  Kalvarijos savivaldybės gyventojams.

Uždaviniai

Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą Kalvarijos savivaldybės gyventojams, didinti jų prieinamumą.

Skip to content