Menu Close

Viešieji pirkimai

2023 m numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms
reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano pakeitimas

 2023 m numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms 
reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas

 Informacija apie Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro pradedamus, vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus nuo 2022 01 01 iki 2022 12 31

2022 m numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms
reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano pakeitimas

2022 m numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms
reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas

 Informacija apie Kalvarijos globos ir užimtumo centro pradedamus, vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus nuo 2021 01 01 iki 2021 12 31

Informacija apie Kalvarijos globos ir užimtumo centro pradedamus,vykdomus  ir įvykdytus viešuosius pirkimus nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

Informacija apie Kalvarijos globos ir užimtumo centro pradedamus, vykdomus
ir įvykdytus viešuosius pirkimus nuo 2019.01.01 iki 2019.12.31

 2019 Biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms
reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas


Informacija apie Kalvarijos globos ir užimtumo centro pradedamus, vykdomus
ir įvykdytus viešuosius pirkimus nuo 2018.01.01 iki 2018.12.31

2018 Biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms
reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas


Informacija apie Kalvarijos globos ir užimtumo centro 2017.01.01-2017.06.30
įvykdytus ir vykdomus viešuosius pirkimus

Informacija apie Kalvarijos globos ir užimtumo centro pradedamus, vykdomus
ir įvykdytus viešuosius pirkimus nuo 2017.07.01

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO,
ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO METINIS 2017 M. PIRKIMŲ PLANAS-SUVESTINĖ


KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO METINIS 2016 M. PIRKIMŲ PLANAS-SUVESTINĖ


KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO METINIS 2015 M. PIRKIMŲ PLANAS-SUVESTINĖ

SUPAPRASTINTO PIRKIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS 2015 METŲ

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (2015 m. sausio 19 d.)


KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO METINIS 2014 M. PIRKIMŲ PLANAS-SUVESTINĖ


KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO METINIS 2013 M. PIRKIMŲ PLANAS-SUVESTINĖ

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO METINIO 2013 M. PIRKIMŲ PLANO-SUVESTINĖS PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

Skip to content