Menu Close

Apie globos centrą

Globos centras – tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia ir organizuoja paslaugas bei pagalbą:

  • Globojamiems, įvaikintiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams;

  • Įtėviams;

  • Budintiems globotojams;

  • Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams;

  • Globėjams (rūpintojams) – susijusiems ir nesusijusiems giminystės ryšiais,

  • Šeimynų dalyviams.


Pagrindinis globos centro veiklos tikslas
– užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Skip to content