Menu Close

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras teikia tokias paslaugas aprūpinant Kalvarijos savivaldybės gyventojus techninės pagalbos priemonėmis (TTP):
– konsultavimas
– tarpininkavimas
– informavimas
– TPP išdavimas

TPP turi teisę gauti asmenys:
– kuriems nustatytas priežiūros pagalbos ar slaugos poreikis;
– kuriems nustatytas neįgalumas;
– kuriems nustatytas darbingumo lygis;
– po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas);
– kuriems sukakęs senatvės pensijos amžių;
– deklaravę savo gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybėje.

Asmuo, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, kitas šeimos narys ar jo įgaliotas atstovas bei asmeniui atstovaujantis savivaldybės socialinis darbuotojas ar neįgaliųjų asociacijos atstovas, norėdamas įsigyti TTP, turi pateikti šiuos dokumentus:
– asmens tapatybės dokumentą;
– medicinos dokumentų išrašą. Forma Nr. 027/a arba E027 (galiojimo laikas 12 mėn.);
– prašymą SP-10 (1) (judėjimo priemonei gauti) (pildomas įstaigoje);

– prašymą SP-10 (10) (lovai gauti) (pildomas įstaigoje);
– specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą;
– neįgaliojo, pensininko pažymėjimą.

Išrašas iš medicininių dokumentų nereikalingas, asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia įsigyjant šias techninės pagalbos priemones:
– lovos staliukus;
– priemones praguloms išvengti (pasėstai, poroloniniai ir kompresoriniai čiužiniai);
– lovas (rankomis ir automatiškai reguliuojamos);
– vaikščiojimo lazdeles (medines ir metalines);
– vaikščiojimo priemonių priedus ( ramentų antgaliai, paminkštinimai ir pan.).

Atmintinė apie TTP įsigijimo įmokas

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai rūpintojai per 30 dienų privalo grąžinti asmens turėtą techninės pagalbos priemonę.

Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo dvišalės sutarties pasirašymo dienos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:

29 eurus už naują automatiškai reguliuojamą lovą.
15 eurų už naudotą automatiškai reguliuojamą lovą.

Grąžinus rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo dvišalės sutarties pasirašymo dienos, įmoka negrąžinama.

TPP išduodamos negrąžintinai:
– neįgaliųjų tvirtinimo diržai;
– plaštakos apsaugos priemonės;
– padangos ( įprastos ir sustiprinta apsauga);
– lazdelės (medinės ir metalinės);
– antgaliai, užmautės;
– visi čiužiniai, pasėstai;
– naktipuodžio kėdutės;
– tualeto paaukštinimai;
– kojinių apsimovimo priemonės.

Atmintinės dėl įsigijamų TPP išlaidų kompensavimo:

Atmintinė apie čiužinio arba pasėsto praguloms išvengti įsigijimo išlaidų kompensavimą

Atmintinė apie neįgaliųjų vežimėlių įsigijimo išlaidų kompensavimą

Atmintinė apie elektrinių neįgalijų vežimėlių ir vartytuvų įsigijimo išlaidų kompensavimą

Atmintinė apie skuterio, kojomis minamo triračio ar keturračio ir stovėjimo atramos vaikams įsigijimo išlaidų kompensavimą

Skip to content