Menu Close

Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimas

Nuo 2019 m. liepos 1 d. pasikeitus pensinio amžiaus asmenų savarankiškumo vertinimo tvarkai, Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną pildo ne Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos specialistai (NDNT), o asmens gyvenamosios vietos savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos, kuriai savivaldybės taryba sprendimu yra pavedusi šias funkcijas, paskirtas socialinis darbuotojas. Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną Kalvarijos savivaldybėje pildo Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas.

Pirmiausia pensinio amžiaus asmuo (arba jo atstovas) dėl specialiųjų poreikių nustatymo su gydančio gydytojo parengtu siuntimu turi kreiptis į NDNT. NDNT per 3 darbo dienas nuo  prašymo nustatyti specialiuosius poreikius gavimo dienos raštu kreipsis į savivaldybę dėl klausimyno užpildymo. Paskirtas socialinis darbuotojas informuoja asmenį (jo atstovą) dėl klausimyno pildymo vietos ir laiko.

Specialieji poreikiai nustatomi kompleksiškai įvertinus bazinį funkcionavimo lygmenį (t. y. medicininį kriterijų pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus) ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje.

Vertinami asmens  specialieji  poreikiai  individualiai 5 veiklose:

– mobilumas,

– žinių taikymas,

– bendravimas,

– savarankiškumas,

– kasdieninė veikla.

Pažymime, kad socialinio  darbuotojo dalyvavimas vertinant asmenį apsiriboja tik asmens veiklos ir gebėjimu dalyvauti klausimyno pildymu.  Pagrindinį asmens specialiųjų poreikių vertinimą atlieka  ir sprendimus  priima NDNT, įvertinusi visus siuntime į NDNT ir prie jo pridėtuose medicininiuose dokumentuose pateiktus duomenis  ir atsiųstą užpildytą klausimyną.

Susiję teisės aktai:
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dėl asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymo kreiptis į Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centrą

Skip to content