Menu Close

Vaikų dienos centras „Feniksas“

Vaikų dienos socialinė priežiūra – dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.

Paslaugos teikimo vieta – Vaikų dienos centras „Feniksas“, Ežero g. 3, Jungėnų k., Kalvarijos sav.

Paslaugos teikimo trukmė – darbo dienomis laisvu nuo pamokų laiku ir mokinių atostogų metu ne mažiau kaip 12 val. per savaitę.

Gavėjai :

– socialinę riziką patiriantys vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeima;

– vaikai nuo 6 iki 18 m. iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų šeimos;

– vaikai su negalia nuo 6 iki 18 m. ir jų šeima;

– kiti vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeima (pvz., likę be tėvų globos vaikai.)

Teikiamos paslaugos:

Bendrosios socialinės paslaugos:

– informavimas (teikiama reikalinga informacija apie socialinę pagalbą);

– konsultavimas (kartu su socialiniu darbuotoju analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemų sprendimo būdų);

– maitinimo organizavimas (organizuojamas asmens maitinimas);

– transporto organizavimas;

– pagalba ruošiant pamokas,

– laisvalaikio organizavimas. Vaikams užtikrinama įvairi būrelių veikla, minimos kalendorinės šventės. Vaikai dalyvauja švietimo įstaigos organizuojamose  edukacinėse programose, vyksta į pažintines-edukacines išvykas, lanko istorines šalies vietas.

Specialiosios socialinės paslaugos:

– kasdienio gyvenimo mokymo ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higi, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.),

– psichologinės pagalbos organizavimas, kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius (pvz., logopedo paslaugos).

Dėl vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų skyrimo vaiko atstovas pagal įstatymą kreipiasi į Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centrą „Feniksas“, kur užpildomas prašymas-paraiška (forma SP-8) , patvirtina Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Prie prašymo – paraiškos pateikiami dokumentai:

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;

– seniūnijos pagal gyvenamąją vietą arba valstybės įmonės Registrų centro išduotą pažymą apie gyvenamąją vietą arba aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją;

– medicinos dokumentų išrašą;

– duomenis apie pižamą;

– kitus dokumentus pagal poreikį (teismo nutartį globos (rūpybos) nustatymo ir kt.).

Vaikus į vaikų dienos centrą gali nukreipti Kalvarijos savivaldybės administracija Vaiko gerovės komisijos siūlymu, atvejo vadybininkai,  bendruomenės, ugdymo įstaigos ir kitos institucijos.

Vaikams, lankantiesiems vaikų dienos centras, paslaugos teikiamos nemokamai.

Sprendimą dėl paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priima Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus vedėjas.

Paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo tvarka patvirtinta  2021 m. gegužės 27 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-113 (1.5E) „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Skip to content