Menu Close

Konsultavimas

Konsultavimas – pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų

Pagal Socialinių paslaugų katalogą konsultavimo paslauga priskiriama bendrosioms socialinėms paslaugoms.

 

Paslaugos gavėjai:

– socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

– vaikai su negalia ir jų šeimos,

– likę be tėvų globos vaikai,

– suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

– senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

– socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

– vaikus globojančios šeimos,

– mažiau galimybių turintis jaunimas,

– krizinėje situacijoje esančios šeimos ir jų nariai,

– kiti besikreipiantys asmenys ir šeimos.

 

Paslaugą teikiantys specialistai: socialiniai darbuotojai, psichologai, kiti specialistai

Paslauga teikiama nemokamai. Nėra pildomas prašymas paslaugai gauti.

 

Konsultavimo paslauga įeina į visų specialiųjų socialinių paslaugų, kurios teikiamos Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjams, sudėtį.

Skip to content