Menu Close

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne – būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjams.

Pagal Socialinių paslaugų katalogą

aprūpinimo būtiniausiais darbužiais ir valyne paslaugos priskiriamos bendrosioms socialinėms paslaugoms.

 

Paslaugos gavėjai:

– vaikai su negalia ir jų šeimos;

– suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

– senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

– socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;

– socialinę riziką patiriančios šeimos;

– kiti asmenys ir šeimos.

 

Paslaugą teikiantys specialistai: socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti specialistai.

 

Paslauga teikiama nemokamai. Nėra pildomas prašymas paslaugai gauti.

Skip to content