Menu Close

Informavimas

Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).

Pagal Socialinių paslaugų katalogą

informavimo paslauga priskiriama bendrosioms socialinėms paslaugoms.

 

Paslaugos gavėjai:

– socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

– vaikai su negalia ir jų šeimos,

– likę be tėvų globos vaikai,

– suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

– senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

– socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

– vaikus globojančios šeimos,

– mažiau galimybių turintis jaunimas,

– krizinėje situacijoje esančios šeimos ir jų nariai,

– kiti besikreipiantys asmenys ir šeimos.

 

Paslaugą teikiantys specialistai: socialiniai darbuotojai.

Paslauga teikiama nemokamai. Nėra pildomas prašymas paslaugai gauti.

Informavimo paslauga įeina į visų specialiųjų socialinių paslaugų, kurios teikiamos Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjams, sudėtį.

Paslaugos teikimo vieta – atvykus į įstaigą, asmens namuose, telefonu.

aktyvi-nuoroda.jpg Kontaktai 

 

Skip to content