Menu Close

Paramos šeimai tarnyba

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo paslauga – paslauga teikiama Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centre ir asmens namuose asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti jų savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Paslaugos teikimo reikalavimai atitinka Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus, patvirtintus LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 

Paslaugų gavėjai:

  • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
  • vaikai su negalia ir jų šeimos;
  • socialinę riziką patiriančios šeimos;
  • kiti asmenys ir jų šeimos.

Paslaugų organizavimas:

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo paslauga vaikams ir jų šeimoms bei socialinę riziką patiriančioms šeimos teikiama vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 patvirtintu Atvejo vadybos tvarkos aprašu.

Paslauga gali būti organizuojama ir be atvejo vadybos proceso, teikiant prevencinę pagalbą ir kitas bendrąsias socialines paslaugas, kurių tikslas – užkirsti kelią galimiems socialinės rizikos veiksniams šeimoje pasireikšti, įskaitant ir visuomenės bei šeimų švietimą, bendruomenės renginius šeimoms ir panašias veiklas.

Paslaugų inicijavimas:

Atvejo vadyba inicijuojama ir taikoma Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba jos įgaliotam teritoriniam skyriui, vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, nustačius būtinybę vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį ar vaiko apsaugos poreikį.

Atvejo vadybos procesas gali būti inicijuotas ir vaiko tėvų, ir (ar) pagalbą vaikams ir (ar) šeimoms organizuojančių ir teikiančių įstaigų, organizacijų prašymu, jei jų vertinimu, vaikui ir (ar) šeimai būtina kompleksinė pagalba

Kalvarijos socialinių paslaugų centre socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo paslaugą užtikrina socialiniai darbuotojai ir socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis bei atvejo vadybininkai.

Socialiniai darbuotojai bei socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis:

– informuoja;

– konsultuoja;

– teikia tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas;

– bendrauja su šeima (asmeniu) vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos, buities tvarkymo, konfliktų su artimaisiais sprendimo, bei kitais gyvenime aktualiais klausimais;

– teikia kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas;

– organizuoja šeimai (asmeniui) psichologo pagalbos teikimą;

– teikia pagalbą maitinimo organizavimo klausimais (nemokamas maitinimas ir kt.);

– skatina šeimų suaugusių narių profesinį aktyvumą, siekiant išvengti nedarbo, skatina aktyviau integruotis į darbo rinką;

– mažina šeimų (asmenų) socialinę izoliaciją, siekiant integracijos į visuomenę.

Atvejo vadybą sudaro:

– šeimos poreikių pagalbai vertinimas (socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygiai, vaiko ir jo šeimos apsaugos faktorių vertinimas);

– pagalbos organizavimas;

– pagalbos plano sudarymas;

– pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;

– šeimos stebėsena.

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos teikiamos Kalvarijos mieste visose Kalvarijos seniūnijose.

Paramos šeimai tarnybos darbuotojų kontaktai 

Ugniagesių g.1, LT-69206 Kalvarija

Telefonas: +370 343 55752

Skip to content