Menu Close

Darbuotojai

Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras

Žemaitės g. 2, 69206 Kalvarija

Tel. +370 659 91 080

El. p. info@kalvarijaspc.lt

Juridinių asmenų registras, kodas 165816753

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal schemą vardas.pavardė@kalvarijaspc.lt, nevartojant lietuviškų raidžių, jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas, jei darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis, jei įstaigoje yra du darbuotojai vienodais vardais ir pavardėmis prie antrojo pridedamas akaičius ir elektroninio pašto adresas nurodomas prie telefono numerio.

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr.
ADMINISTRACIJA
Oksana Vasiliauskienė Direktorė +370 612 88 051
Neringa Kalvaitienė Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams +370 630 62 316
Virginija  Vyšniauskaitė Administratorė-sekretorė +370 659 91 080
BUHALTERIJA
Jūratė  Pavadaitienė Vyr. buhalterė +370 630 40 516
Agnė Babeckienė Buhalterė +370 630 40 516
SPECIALISTAI, TEIKIANTYS PASLAUGAS VISIEMS CENTRO KLIENTAMS
Viktorija Vaitkevičė Užimtumo specialistė +370 659 28 283
Psichologas
Iveta Mikulskaitė-Plikienė Emocinės gerovės konsultantas +370 659 39 267
ŪKIO SKYRIUS
Valdas Ramanauskas Ūkvedys +370 659 39 277
Gintautas Jonuška Ūkio priežiūros darbuotojas
Antanas Vitkauskas Vairuotojas +370 659 28 281
Vytautas Virbickas Vairuotojas
Svajūnas Kvietinskas Vairuotojas +370 659 39 438
BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI
Jurgita Trečiokienė Vyr. socialinė darbuotoja +370 601 25 796
Lina Pilypienė Socialinė darbuotoja +370 601 25 844
Veronika Kavaliauskienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 601 25 844
Sonata Andrulionienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 601 25 844
Loreta Sinkevičienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 601 25 844
Lina Skroblienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 601 25 844
KRIZIŲ CENTRAS
Jurgita Trečiokienė Vyr. socialinė darbuotoja +370 601 25 796
Jolita Šveiterienė Socialinė darbuotoja +370 671 86 657
Vilma Štreimikienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 671 86 657
Vanda Dubinskienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 671 86 657
Dalė Šliaužienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 601 25 795
Revita Butkauskienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 601 25 795
PARAMOS ŠEIMAI TARNYBA
Džeivida Pankienė Atvejo vadybininkė +370 630 82 134
Inga Babeckienė Atvejo vadybininkė +370 639 50 680
Ieva Zubavičiūtė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis +370 639 30 577
Giedrė Bliūdienė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis +370 630 72 576
Inga Krušinskienė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis +370 630 92 842
Laima Račkauskienė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis +370 630 16 136
Valė Mačienė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis +370 630 71 445
Edgaras Kulokas Socialinis darbuotojas dirbantis su šeimomis +370 630 56 032
Žydrūnė Bagdanavičienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 630 83 276
GLOBOS CENTRAS
Sigutė Ašipauskienė Socialinė darbuotoja, atliekanti VVTAĮT atestuoto asmens funkcijas +370 601 24 636
Sandra Valiūnaitė Socialinė darbuotoja, atliekanti VVTAĮT atestuoto asmens funkcijas +370 601 24 636
Edita Savickienė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) +370 603 81 004
VAIKŲ DIENOS CENTRAS
Neringa Stankevičienė Socialinė darbuotoja +370 683 20 593
Rita Trečiokienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 683 20 593
SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
Laimutė Klimecienė Vyr. socialinė darbuotoja +370 636 41 377

+370 659 28 285

Dalia  Dzirmeikienė Socialinė darbuotoja +370 636 41 377
Rimutė  Kanclerytė Individualios priežiūros darbuotoja +370 636 41 377
Asta  Rimavičienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 636 41 377
Žydrūnė Lediajevienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 636 41 377
Vilija Bielienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 636 41 377
Angelė Matlauskienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 636 41 377
Angelė  Eidukaitienė Slaugytoja +370 636 41 377
Vilma Kulakauskienė Slaugytojo padėjėja +370 636 41 377
Dalė Gicevičienė Slaugytojo padėjėja +370 636 41 377
Kristina Šliaužienė Vyr. virėja +370 659 91 080
Rasa Kubilienė Virėja rasa.kubiliene1@kalvarijaspc.lt
DIENOS GLOBOS NAMAI
Laimutė Klimecienė Vyr. socialinė darbuotoja +370 636 41 377

+370 659 28 285

Socialinė darbuotoja
Irena  Lipnickienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 91 080
Rita Trečiokienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 91 080
Kristina Šliaužienė Vyr. virėja +370 659 91 080
Rasa Kubilienė Virėja rasa.kubiliene1@kalvarijaspc.lt
PAGALBOS NAMUOSE TARNYBA
Reda  Steniukynienė Socialinė darbuotoja +370 659 50 880
Ona  Slivinskienė Socialinė darbuotoja +370 659 28 280
Jūratė  Yildirim Socialinė darbuotoja +370 659 90 654
Gitana Bedulskienė Socialinė darbuotoja +370 630 21 543
Nijolė  Žilienė Slaugytoja +370 659 91 080
Inga  Vyšniauskienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 28 286
Laima  Busilienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 50 199
Nijolė Ona  Valinčiūtė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 50 232
Zita  Šmigelskienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 95 494
Rasa  Kubilienė Individualios priežiūros darbuotoja
Živilė  Pakulienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 39 320
Natalija Ramanauskaitė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 39 271
Vilma  Budrevičienė Individualios priežiūros darbuotoja
Teresė  Kavaliauskienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 50 214
Dalė Zaveckienė Individualios priežiūros darbuotoja
Daiva  Bielienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 39 269
Vida  Petrauskienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 28 282
Vilma  Zarembienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 50 215
Vilma  Vasiliauskienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 50 210
Jolanta  Česnulienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 95 940
Onutė Milkaitienė Individualios priežiūros darbuotoja
Rasa Čaikauskienė Individualios priežiūros darbuotoja
Ona Majauskienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 637 12 977
Lina Šimilevičienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 631 69 427
Irena Kasparavičiūtė Individualios priežiūros darbuotoja +370 635 29 250
Ona Danisevičienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 641 82 445
Alvyda Bielienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 656 40 615
Kristina Vasikonytė Individualios priežiūros darbuotoja +370 634 17 627
Violeta Čmukienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 658 09 073
Rūta Leonavičienė Individualios priežiūros darbuotoja +370 652 89 270
Rasina Kėvelaitienė Individualios priežiūros darbuotoja
Jolanta Stasionienė Individualios priežiūros darbuotoja
Milda  Tumelienė Individualios priežiūros darbuotoja
Jolanta Žibūdienė Individualios priežiūros darbuotoja
Genoefa Liubinskienė Individualios priežiūros darbuotoja
Aušra Biliūtė Individualios priežiūros darbuotoja +370 659 39 262
Jolita Kulpanaitė Individualios priežiūros darbuotoja
Ona Ambrazevičienė Individualios priežiūros darbuotoja
Deimantė Burinskienė Individualios priežiūros darbuotoja

 

 

 

Skip to content