Menu Close

Tarpininkavimas ir (ar) atstovavimas

Tarpininkavimas ir (ar) atstovavimas – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, registruojant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

Pagal Socialinių paslaugų katalogą

Tarpininkavimo ir atstovavimo paslauga priskiriama bendrosioms socialinėms paslaugoms.

 

Paslaugos gavėjai – Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai:

– socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

– vaikai su negalia ir jų šeimos,

– likę be tėvų globos vaikai,

– suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

– senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

– socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

– vaikus globojančios šeimos,

– mažiau galimybių turintis jaunimas,

– krizinėje situacijoje esančios šeimos ir jų nariai,

– kiti besikreipiantys asmenys ir šeimos.

 

Paslaugą teikiantys specialistai: socialiniai darbuotojai.

 

Tarpininkavimo ir (ar) atstovavimo paslauga įeina į visų specialiųjų socialinių paslaugų, kurios teikiamos Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjams, sudėtį.

Skip to content