Paslaugos


                                                           

 Įstaigoje teikiamos  socialinės paslaugos:

1.  Informavimas - teikiama nemokamai, paslaugos teikimo trukmė - pagal poreikį;                 

2.  Konsultavimas - teikiama nemokamai, paslaugos teikimo trukmė - iki problemos išsprendumo. 

3. Tarpininkavimas ir atstovavimas - teikiama nemokamai, paslaugos teikimo trukmė - iki problemos išsprendimo.

4. Aprūpinimas techninės pagalbos priremonėmis - pagal poreikį, vadovaujantis Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu.

5. Transporto paslaugų organizavimas, teikiant pagalbą vaikui ir šeimai.Transporto paslaugos skiriamos atlikus konkretaus atvejo individualų vertinimą. Asmeniui galimybę mokėti už transporto paslaugas lemia asmens (šeimos) gaunamų pajamų dydis. Asmenys už suteiktas transporto paslaugas moka 0,15 Eur/km (1 km savikaina). Kalvarijos savivaldybės transporto paslaugų, teikiant pagalbą vaikui ir šeimai, organizavimo tvarkos aprašas.

5.  Integrali pagalba  (socialinė globa ir slauga) asmens namuose. Teikiama iki 4,5  val . per dieną, 5 dienas per savaitę, vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 29 d.  Kalvarijos savivaldybės sprendimu  Nr.T-175 patvirtintu Integralios  pagalbos paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos  aprašu.

Integralios pagalbos (Dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugos teikiamos remiantis gautomis licenzijomis:

Licencija socialinei globai teikti

Įstaigos sveikatos priežiūros licencija

Puslapis "Paslaugos" atnaujintas 2020-03-17