Atvejo vadyba


        2018 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymu Nr. A1-141  "Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtino Atvejo vadybos tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės taryba 2018 m. gegužės 30 d. Sprendimu Nr. T-107 "Dėl atvejo vadybos koordinavimo ir įgyvendinimo Kalvarijos savivaldybėje" pavedė Kalvarijos socialinių paslaugų centrui koordinuoti ir įgyvendinti atvejo vadybos procesą Kalvarijos savivaldybėjė.

2018 m. liepos 2 d. Kalvarijos savialdybės direktorius įsakymu Nr.292 patvirtino socialinių paslaugų įsatigų, vykdančių atvejo vadybos fukcijas Kalvarijos savivaldybėje, sąrašą.

Puslapis "Atvejo vadyba" atnaujintas 2019-09-18