Projektas "Keliauju pažinti, atrasti, suprasti"

 Projektas - „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą“

Projektas - „Ateik, pažink ir dalyvauk“ 

Vykdomas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Projektas „DARBAS - ŽMOGAUS GYVENIMO KOKYBĖ“

 


Projektų sąrašas

Projektas „DARBAS - ŽMOGAUS GYVENIMO KOKYBĖ“

    Marijampolės apskrities moters veiklos centras kartu su Kalvarijos globos ir užimtumo centru, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę Nr. 08..3.1-ESFA-K-413 įgyvendina projektą „DARBAS - ŽMOGAUS GYVENIMO KOKYBĖ“.
Norinčius dalyvauti projekte, kviečiame prisijungti.