Licencijos

 

 

Institucinė socialinė globa (dienos) senyvo amžiaus asmenims

Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė trumpalaikė) aenyvo amžiaus asmenims

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia

L000001011

L000001012.jpg

 

L3370.jpg