Direktorė
 
 

Direktorė Oksana Vasiliauskienė

Asmeninė informacija: Gimusi 1984 m. liepos 2 d., Marijampolė. Nuo 2004 m. gyvenu Kalvarijoje. Esu ištekėjusi, auginu dukras Stelą ir Pauliną.

Socialinio darbo patirtis: nuo 2022-03-25 - Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras, direktorė;

2020-02-05 - 2022-03-24 - Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, direktorė;

2018-04-13 - 2020-02-04 - Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, socialinė darbuotoja (globos koordinatorė);

2017-05-02 - 2017-11-03 - Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, socialinė darbuotoja;

2012-05-22 - 2015-10-25 - Kalvarijos globos ir užimtumo centras, socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis.

Išsilavinimas ir kvalifikacija: 2020-01-24 - Kauno technologijos universitetas, viešojo administravimo magistro laipsnis;

2017-02-27 - Lietuvos edukologijos universitetas, socialinio bakalauro laipsnis, įgyta socialinio darbuotojo kvalifikacija;

2011-06-10 - Marijampolės kolegija, Socialinės pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis, įgyta socialinio pedagogo kvalifikacija;

2004-01-30 - Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras, įgyta administracijos darbuotojo kvalifikacija;

2020-01-17 - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyta Tarnybos atestuoto asmens atestacija (2022-01-18 – atestuota pakartotinai);

2017-09-28 - Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyta vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija.

Asmeniniai gebėjimai: Užsienio kalbos: anglų k. - B1, vokiečių k. - A2, rusų k. - A1;

Kompiuterinis raštingumas: gebėjimas dirbti Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint ir kt.;

Savybės: empatiškumas, kūrybiškumas, komunikabilumas, lankstumas, atsakingumas ir sąžiningumas;

Pomėgiai: gėlininkystė/augalininkystė, įvairių muzikos daiktų kūrimas, klausymas, poilsis gamtoje, žvejyba.