Direktorė
 
                      Direktorė                  Oksana Vasiliauskienė
 
         Asmeninė informacija:         Gimusi 1984 m. liepos 2 d.,  Marijampolė. Nuo 2004 m. gyvenu Kalvarijoje. Esu
                                                                    ištekėjusi, auginu dukras Stelą ir Pauliną.         
 
            Socialinio darbo patirtis:         nuo 2022-03-25 - Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras, direktorė;
                                                          2020-02-05 - 2022-03-24 - Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, direktorė;
                                                          2018-04-13 - 2020-02-04 - Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, socialinė darbuotoja
                                                                      (globos koordinatorė);
                                                                      2017-05-02 - 2017-11-03 - Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, socialinė darbuotoja;
                                                                      2012-05-22 - 2015-10-25 - Kalvarijos globos ir užimtumo centras, socialinė darbuotoja darbui su
                                                                      socialinės rizikos šeimomis.                                                      
                                                                  
   Išsilavinimas ir kvalifikacija:         2020-01-24 - Kauno technologijos universitetas, viešojo administravimo magistro laipsnis;
                                                                      2017-02-27 - Lietuvos edukologijos universitetas, socialinio darbo bakalauro laipsnis, įgyta
                                                                      socialinio darbuotojo kvalifikacija;
                                                                      2011-06-10 - Marijampolės kolegija, Socialinės pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis, įgyta
                                                                      socialinio pedagogo kvalifikacija;
                                                                      2004-01-30 - Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras, įgyta administracijos
                                                                      darbuotojo kvalifikacija;
                                                                      2020-01-17 - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos
                                                                      ir darbo ministerijos, įgyta Tarnybos atestuoto asmens atestacija (2022-01-18 - atestuota
                                                                      pakartotinai);              
                                                                      2017-09-28 - Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir
                                                                      darbo ministerijos, įgyta vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija.
 
                   Asmeniniai gebėjimai:           Užsienio kalbos: anglų k. - B1, vokiečių k. - A2, rusų k. - A1;
                                                                      Kompiuterinis raštingumas: gebėjimas dirbti Microsoft Office programomis: Word, Excel,
                                                                      PowerPoint ir kt.;
                                                                      Savybės: empatiškumas, kūrybiškumas, komunikabilumas, lankstumas, atsakingumas ir
                                                                      sąžiningumas;
                                                          Pomėgiai: gėlininkystė/augalininkystė, įvairių daiktų kūrimas, muzikos klausymas, poilsis
                                                                      gamtoje, žvejyba.