Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne - būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjams.

Pagal Socialinių paslaugų katalogą

aprūpinimo būtiniausiais darbužiais ir valyne paslaugos priskiriamos bendrosioms socialinėms paslaugoms.

Paslaugos gavėjai:

- vaikai su negalia ir jų šeimos;

- suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

- senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

- socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;

- socialinę riziką patiriančios šeimos;

- kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugą teikiantys specialistai: socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti specialistai.

Paslauga teikiama nemokamai. Nėra pildomas prašymas paslaugai gauti.