Konsultavimas - pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų

Pagal Socialinių paslaugų katalogą konsultavimo paslauga priskiriama bendrosioms socialinėms paslaugoms.

Paslaugos gavėjai:

- socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

- vaikai su negalia ir jų šeimos,

- likę be tėvų globos vaikai,

- suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

- senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

- socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

- vaikus globojančios šeimos,

- mažiau galimybių turintis jaunimas,

- krizinėje situacijoje esančios šeimos ir jų nariai,

- kiti besikreipiantys asmenys ir šeimos.

Paslaugą teikiantys specialistai: socialiniai darbuotojai, psichologai, kiti specialistai

Paslauga teikiama nemokamai. Nėra pildomas prašymas paslaugai gauti.

Konsultavimo paslauga įeina į visų specialiųjų socialinių paslaugų, kurios teikiamos Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjams, sudėtį.