Informavimas - reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).

Pagal Socialinių paslaugų katalogą

informavimo paslauga priskiriama bendrosioms socialinėms paslaugoms.

Paslaugos gavėjai:

- socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

- vaikai su negalia ir jų šeimos,

- likę be tėvų globos vaikai,

- suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

- senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

- socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

- vaikus globojančios šeimos,

- mažiau galimybių turintis jaunimas,

- krizinėje situacijoje esančios šeimos ir jų nariai,

- kiti besikreipiantys asmenys ir šeimos.

Paslaugą teikiantys specialistai: socialiniai darbuotojai.

Paslauga teikiama nemokamai. Nėra pildomas prašymas paslaugai gauti.

Informavimo paslauga įeina į visų specialiųjų socialinių paslaugų, kurios teikiamos Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro paslaugų gvaėjams, sudėtį.

Paslaugos teikimo vieta – atvykus į įstaigą, asmens namuose, telefonu.

  aktyvi-nuoroda.jpg Kontaktai