Kalvarijos globos ir užimtumo centras kartu su projekto partneriais – Kalvarijos vietos veiklos grupe, Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubu „Arka" nuo 2020 m. lapkričio 6 d. tęsia  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0411 ,,Ateik pažink ir dalyvauk".

          Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją" 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas" veiksmą 1.2.1 ,,Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą".

          2021 m. rugpjūčio 2-3 dienomis kaimo turizmo sodyboje ,,Kvietkinė" jau antrą kartą buvo suorganizuota  2 dienų stovykla ,,Pažink save", kurios metu 15  socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos gyventojų dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose.

          Užsiėmimus vedė lektorė Agnė Daunoraitė. Metodai pokyčiams: meno terapija, vizualizacijos technikos, juoko joga. Vedant užsiėmimus buvo remiamasi Silva metodo sistema, kuri yra unikali, naujaisiais moksliniais tyrimais paremta sistema, kurioje panaudojami anatomijos, biologijos, medicinos, psichologijos pasiekimai.

           Užimtumo specialistė Gitana Maskelė