Kuriame Lietuvos ateiti                               Europos socialinio fondo valdyba

 Įgyvendinamas projektas

Kalvarijos globos ir užimtumo centras pradėjo įgyvendinti projektą

„Ateik, pažink ir dalyvauk“

Kalvarijos globos ir užimtumo centras kartu su projekto partneriais – Kalvarijos vietos veiklos grupė, Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas „Arka“ nuo 2020 m. lapkričio 6 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0411 ,,Ateik pažink ir dalyvauk“.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 ,,Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“.

2021 m. liepos 20-21 dienomis kaimo turizmo sodyboje ,,Kvietkinė“ vyko 2 dienų stovykla ,,Pažink save“, kurios metu vyko įvairūs užsiėmimai, savęs pažinimas gamtos apsuptyje. Užsiėmimus vedė lektorė psichologė Agnė Daunoraitė. Metodai pokyčiams: meno terapija, vizualizacijos technikos, juoko joga. Vedant užsiėmimus buvo remiamasi Silva metodo sistema, kuri yra unikali, naujaisiais moksliniais tyrimais paremta sistema, kurioje panaudojami anatomijos, biologijos, medicinos, psichologijos pasiekimai.

Kalvarijos globos ir užimtumo centro informacija

218334361 1734474500276267 4323967792719159954 n218740027 350614876662916 1048189069104134702 n219402527 358126162372898 6322793696074976672 n218315706 144810607728308 6886123789850658503 n221272696 2922774911322851 3676529613636899808 n219852195 357892082468058 252925873460625154 n221293236 829774327976623 6783735435567430619 n