Pagrindinė Socialinės globos namų funkcija yra teikti  ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS

ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS