Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras, įgyvendindamas 2023 m. Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Sunkumus patiriančių šeimų psichinės sveikatos gerinimas“ įsigijo 15 vienetų kontraceptinių spiralių, kuriomis nemokamai galės pasinaudoti Centro paslaugų gavėjos, siekiančios planuoti nėštumą. Centro socialinės darbuotojos teiks moterims ir merginoms individualias konsultacijas, nėštumo planavimo ir apsisaugojimo nuo neplanuoto nėštumo galimybių, priemonių temomis, teiks psichosocialinę pagalbą, emocinį palaikymą, esant poreikiui palydės į sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, tarpininkaus su gydytojais.

 received_216987427936930.jpeg received_1009219416856116.jpeg

 

 

Informuojame, kad nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pasikeitė Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro  telefonų numeriai.

Veikiantys tel. Nr. administracija - +370 659 91080; Socialinės globos namai - +370 636 41377.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. tel. Nr. +370 343 23598 ir +370 343 23570 nebeveikia.

Administracija

 

  kuriame_ateiti.jpg

Įgyvendintas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje“

2023-04-27

 

Kalvarijos savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0006), finansuotą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Projekto tikslas – sukurti Kalvarijos savivaldybėje sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto uždavinys – plėsti šeimai artimos aplinkos bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklą.

Bendra projekto vertė – 215 797,87 Eur, finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto metu Kalvarijoje įkurti bendruomeniniai vaikų globos namai 8 vaikams bei išplėsta Sangrūdos vaikų dienos centro infrastruktūra, sukuriant sąlygas vaikų dienos centro paslaugas gauti papildomai 20 vaikų. 

Vykdant projektą buvo įsigytas gyvenamasis namas su žemės sklypu bendruomeninei vaikų globos namų veiklai vykdyti,  t.y. 8 vaikų šeimos patogiam gyvenimui. Pastatas buvo aprūpintas baldais ir įranga. Sangrūdos vaikų dienos centrui projekto metu įrengta žaidimų aikštelė su sūpynėmis, krepšinio ir futbolo, tinklinio bei judrių lauko žaidynių įranga, vaikų dienos centras aprūpintas naujais baldais ir modernia įranga.

 

0002_336403307_621150959436282_8421229655434124639_n_1682593571.jpg0003_341113585_556319706560135_2440516326596181184_n_1682593572.jpg

 

NL.png

 

Įgyvendinamas projektas „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Kalvarijos savivaldybėje“

Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su partneriais įgyvendina projektą „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Kalvarijos savivaldybėje“, finansuojamą Europos ekonominės erdvės  finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Pagrindinis projekto partneris Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, socialiniai partneriai: Sangrūdos kaimo bendruomenė, jaunimo sporto klubas „Orija“, VšĮ „Ratu“, asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“, asociacija „Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas“.

Projekto metu buvo apmokyti gerovės konsultantai, kurie teikia suaugusiems savivaldybės gyventojams žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas, kurios šių dienų žmonėms ypač reikalingos, nes žmonės išsekę nuo kasdienio skubėjimo, nuo besikeičiančių veiksnių, turinčių įtakos jų gyvenimui, nuo besikartojančio streso ir pan.

Projekto įgyvendinimo metu jau įvyko du oficialūs renginiai, kurių metu buvo išsamiai pristatyta paslauga ir jos nauda, nauja paslauga pristatyta miesto švenčių, kuriose renkasi įvairaus amžiaus ir pomėgių miesto bendruomenė, metu. Įdiegus gerovės konsultantų modelį savivaldybėje, į gerovės konsultantus kreipėsi 39 vyresni nei 18 metų asmenys, 35 iš jų gerovės konsultantų dėka pagerėjo ir pasikeitė gyvenimo kokybė, išmoko atsipalaiduoti, atsirado gyvenimo prasmė, naujos veiklos, užsimezgė naujos pažintys.

Atrasti pagalbą kiekvienam suaugusiam asmeniui gali padėti socialiniai partneriai, kurie aktyviai įsijungę į paslaugų sklaidą, supažindina kiekvieną besidomintį, kur ir kaip pasiekti specialistus, turinčius atsakymus į besikreipiančiųjų klausimus. Gerovės konsultantai savo veiklą pristatė Marijampolės televizijos reportaže, aprašė regioninėje spaudoje – „Suvalkietyje“.  

Išdrįsk kreiptis į gerovės konsultantą tel. 8 659 39 267, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Susitikimai  konsultacijoms Alyvų g. 1, Sangrūdos k. arba Žemaitės g. 2, Kalvarijos m.

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

 

The project "Implementation of the model of welfare consultants in Kalvarija municipality" is being implemented

Kalvarija municipality administration together with partners implements the project "Implementation of the model of welfare consultants in Kalvarija municipality", financed by the European Economic Area financial mechanism program "Health". The main partner of the project is Kalvarija municipality's family care home, social partners: Sangrūda village community, youth sports club "Orija", VšĮ "Ratu", association "Kalvarijiečių šeimų klubas", association "Kalvarija third century university".

During the project, well-being counselors were trained, who provide low-intensity emotional counseling services to the adult residents of the municipality, which are especially necessary for people today, because people are exhausted from the daily rush, from changing factors affecting their lives, from repeated stress, etc.

During the implementation of the project, two official events have already taken place, during which the service and its benefits were presented in detail, the new service was presented during the city holidays, where the city community of various ages and interests gathers. After the implementation of the model of well-being consultants in the municipality, 39 persons over the age of 18 turned to the well-being consultants, 35 of them improved and changed their quality of life thanks to the well-being consultants, learned to relax, found the meaning of life, new activities, and made new acquaintances.

Every adult can be helped by social partners, who are actively involved in the dissemination of services and inform everyone who is interested, where and how to reach specialists who have answers to the questions of the applicants. Welfare consultants presented their activities in a Marijampolė television report, described in the regional press - "Suvalkiety".

Dare to contact a welfare consultant at tel. 8 659 39 267, e-mail by mail Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Meetings for consultations in Alyvų st. 1, Sangrūda village or Žemaitė st. 2, Kalvarija

Information from the Department of Economic Development and Investment

 

 

328289840_729542838556630_8723316257962615073_n1.jpg

 

PREZIDENTŪROS KALĖDINĘ EGLĘ PAPUOŠ IR KALVARIJOS ĮSTAIGŲ ŽAISLIUKAI

          Artėjančių švenčių proga pirmoji ponia Diana Nausėdienė kvietė kiekvieną savivaldybę įtraukė kuruojamas įstaigas bei nevyriausybines organizacijas į „Jaukių namų“ akciją. Šiais metais bendras jėgas sujungė ir akcija sudalyvavo: Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro, Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijos, Vilkaviškio vyskupijos carito Kalvarijos vaikų dienos centro „Žiniukas“,  VšĮ „Galimybių laukas“ vaikų dienos centro „Kartu-smagu“ kolektyvai ir paslaugų gavėjai, kurie sukūrė Prezidentūros eglutės papuošimus – simbolinius namukus, kurie į Prezidentūrą išvyko 2022 lapkričio 18 d.

          Tegul šventinė dvasia aplanko kiekvieną namus, mylėkite ir branginkite vieni kitus

          Dalinkitės džiaugsmu ir gerumu su tais, kurių net nepažįstate, tai suteikia sielos pilnatvę.

          Gražių artėjančių švenčių.
 
316440446_1238794760000476_400319657487911398_n.jpg 316150748_3365509230432400_2768883599966712867_n.jpg 316150748_3365509230432400_2768883599966712867_n.jpg316017958_1310587309483059_8616798236909816041_n.jpg315965655_1138759823511540_4729484197232642839_n.jpg315971017_818363266063365_6719223189942506257_n.jpg315989294_1331111704390781_3632721043235616536_n.jpg316440446_1238794760000476_400319657487911398_n.jpg
 
Jūsų_paragrafo_tekstas.jpg
 
KVIEČIAME_TAPTI_GLOBĖJAIS_ĮTĖVIAIS_AR_BUDINČIAIS_GLOBOTOJAIS1.jpg
 
IEŠKOME DARBUOTOJO – BUDINČIO GLOBOTOJO!
Kas yra budintis globotojas?
* Asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir atlieka kasdienę priežiūrą.
* Budintis globotojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą.
* Budintis globotojas kartu su Globos centru sudaro tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.
* Budinčiam globotojui už vaiko priežiūrą mokamas atlygis ir globos išmokos.
👉Jei jūs svarstote apie galimybę tapti budinčiu globotoju ar norite
daugiau sužinoti, kviečiame kreiptis į Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centrą:
📞Tel. nr. 8 343 61786;

📩El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Ieškome.jpg

 

RENKAMA_mokymų_grupė_pagal_PAGRINDINĘ_gimk_programos_mokymų_dalį.jpg

 

          2022 m. liepos 28 d. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykusio renginio metu Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centro Gerovės konsultantai bendruomenei pristatė „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Kalvarijos savivaldybėje“ projektą, jo viziją, tikslą, Gerovės konsultantų misiją, teikiamas paslaugas. Gerovės konsultantai skatino žmones, patiriančius lengvus nerimo, psichologinius ar emocinius sunkumus, nebijoti kreiptis pagalbos, kuri teikiama nemokamai išsaugant žmogaus privatumą ir konfidencialumą. Renginio dalyviams buvo išdalinti reklaminiai lankstinukai, kad ši nauja paslauga būtų žinoma ir prieinama visiems Kalvarijos savivaldybės gyventojams, atsakyta į rūpimus klausimus.

Registracija vykdoma darbo dienomis:

Tel. 8 659 39267, 8 659 28280

el. paštas: geroveskonsultantai @ kalvarijaspc.lt

 

kuriame-lt-ateiti.jpg 

Įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje“

2020-08-26

Rugpjūčio mėn. Kalvarijos savivaldybės administracija pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje" (projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0006) įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą".

Projekto tikslas - sukurti sąlygas Kalvarijos savivaldybėje, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto uždavinys - plėsti šeimai artimos aplinkos bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklą.

Bendra projekto vertė 110 797 Eur, finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto metu bus įkurti bendruomeniniai vaikų globos namai Kalvarijoje 8 vaikams bei išplėsta Sangrūdos vaikų dienos centro infrastruktūra, sukuriant sąlygas vaikų dienos centro paslaugas gauti 20 papildomų vaikų.

Vykdant projektą bus įsigytas gyvenamasis namas su žemės sklypu bendruomeninei vaikų globos namų veiklai vykdyti, t. y. 8 vaikų šeimos patogiam gyvenimui. Pastatas bus aprūpintas baldais ir įranga. Sangrūdos vaikų dienos centrui bus įrengta žaidimų aikštelė su sūpynėmis, krepšinio ir futbolo, tinklinio bei judrių lauko žaidynių įranga, taip pat vaikų dienos centras bus aprūpintas naujais baldais ir modernia įranga.